The Portrayal of Vietnamese Women in Hollywood

The Portrayal of Vietnamese Women in Hollywood

Chuyện Bỏng Ngô là một series video bàn luận về phim và mọi thứ liên quan đến phim. Trong tập đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn lại suốt 40 năm qua nền công nghiệp điện ảnh lớn nhất thế giới đã và đang nhìn nhận phụ nữ Việt Nam như thế nào? Từ chiến tranh Việt Nam đến Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao, hãy cùng điểm tên những nữ diễn viên và nhân vật người Việt/gốc Việt đáng nhớ nhất trong phim Hollywood.

Chuyện Bỏng Ngô (Popcorn Talk) is a video essay series about film and everything film-related. In our first installment, we’ll look at how the biggest film industry in the world has been depicting Vietnamese women for the last few decades. From the Vietnam War to Star Wars, let’s look at some of the most memorable Vietnamese characters and actresses that have made their mark in Hollywood.

Có phụ đề Việt & Anh / Vietnamese & English subtitles available

Sản xuất bởi / Produced by: Josh Levy

Dựng bởi / Edited by: Linh DN

Lời của / Words by: Hà Đào + Phong Nguyễn + Linh DN

Giọng của / Voice by: Phong Nguyễn

Âm nhạc / Music:

“These Boots Are Made for Walking” – Nancy Sinatra

“The Lonely Shepherd” – Gheorghe Zamfir

“Guess Who’s Back” (Instrumental) – Scarface

“California Dreaming” (Instrumental) – The Mamas & The Papas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here