78.8 F
Ho Chi Minh City
Wednesday, December 12, 2018
Home Tags JOKING

Tag: JOKING

Do Actors Really Kiss? Well, I Kissed An Actor And I...

Do Actors Really Kiss? Well, I Kissed An Actor And I Liked It Getting actors to kiss on screen is something that is sometimes awkward...

More News

INTERNATIONAL FILMMAKING WORKSHOP 2018

HỘI THẢO THỰC HÀNH LÀM PHIM Từ 13/04 đến 15/4/2018, tại TP.HCM. Ngôn ngữ: Tiếng Việt LỚP HỌC 1-GIỚI THIỆU Đ QUY TRÌNH LÀM PHIM KỸ THUẬT SỐ Ngày:...