Short Travel Film: Saigon City Lights

Short Travel Film: Saigon City Lights

Le Quynh Anh & Le Nham Quy: Have been to Saigon for many times, a special love for this place has been nurtured inside of us. As well as other places that we used to go, we would like to share our feeling in our own way – traveling videos of Sai Gon. When we came back to Japan, we were obsessed with this thought for a while before making decision to come back Vietnam to make this video.

Sau nhiều lần đến Sài Gòn, trong chúng tôi xuất hiện một tình cảm đặc biệt về nơi này. Cũng như những vùng đất từng đi qua, chúng tôi muốn ghi lại một phần cảm xúc của bản thân theo cách mà chúng tôi vẫn làm – bằng một travel video về Sài Gòn. Khi trở lại Nhật, điều này ám ảnh và trăn trở chúng tôi suốt một thời gian dài trước khi có một kế hoạch trở về Việt Nam để thực hiện video này.

Directed & Filmed: Lê Nhâm Quý

Feature: Lê Quỳnh Anh

Music: Kaivon – Awake

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here