INTERNATIONAL FILMMAKING WORKSHOP 2018

HỘI THẢO THỰC HÀNH LÀM PHIM
Từ 13/04 đến 15/4/2018, tại TP.HCM.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

LỚP HỌC 1-GIỚI THIỆU Đ
QUY TRÌNH LÀM PHIM KỸ THUẬT SỐ

Ngày: 13/04/2018
Thời gian: 9h- 13h

🎉VỚI CÁC ĐỀ TÀI:

🥇
Giới thiệu về các thực hành làm phim.

🥈
Làm thế nào để phát triển một ý tưởng cho một bộ phim.

🥉
Làm thế nào để kịch bản và cốt truyện.

LỚP HỌC 1-1: VIDEO TRƯỚC KHI SẢN XUẤT

Ngày: 13/04/ 2018
Thời gian: 14h-18h


🥇
Truyền tải kịch bản của bạn xuống để sẵn sàng cho việc quay phim.

🥈
Xây dựng một đội ngũ sản xuất và nhận được quyền truy cập.

LỚP 2: SẢN XUẤT VIDEO

Ngày: 14/04/2018
Thời gian: 9h- 18h


🥇
Khái niệm cơ bản về máy ảnh, ánh sáng và âm thanh.

🥈
Chỉ đạo mẹo & tricks.

LỚP 3: BÀI SẢN XUẤT

Ngày: 15/04/ 2018
Thời gian: 9h- 18h


🥇
Các ins and outs của chỉnh sửa video.
Nhận được video của bạn đã sẵn sàng cho phân phối trực tuyến

🥈
Editing mẹo & tricks


📣
Lệ phí cho 3 ngày hội thảo là 1,500,000đ.
Điền vào mẫu đơn ngắn và đăng ký ngay. Tải về (mẫu ở đây) và gửi cho chúng tôi: [email protected]

INTERNATIONAL FILMMAKING WORKSHOP

HANDS-ON is a platform that aims to bring talent and training on an even keel. In other words, if you have the talent, we will ensure it gets the training and mentoring it deserves — by putting you in touch with top of the line professionals from assorted professions, including acting, filmmaking, screenwriting, creative and feature writing, photography and theatre, and more.

Check out our first HANDS-ON Filmmaking International Workshop that will take place in Saigon on April 13-15.

CLASS 1 – INTRODUCTION TO DIGITAL FILMMAKING
Date: April 13, 2018
• Introduction to Hands-On Filmmaking
• How to develop an idea for a film
• How to script and storyboard
• Breaking your script down to get it ready for filming
• Building a production team and getting permissions

CLASS 2 – VIDEO PRODUCTION
Date: April 14, 2018
• Camera, lights and audio basics
* Directing tips & tricks

CLASS 3 – POST PRODUCTION
Date: April 15, 2018
• The ins and outs of video editing
• Getting your video ready for online distribution
Editing tips & tricks

Total price for 3-days Workshop: VND 1.5 mil.
Find out more at: www.hands-on.com.vn

apply at: https://www.hands-on.com.vn/workshop/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here